Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

2023 juni-juli nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

2023 juni-juli nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

Nyhedsbrev
juni-juli 2023

 Kære:   ‍

 

Dette er et sommerudgaven af nyhedsbrevet, der dækker juni og juli fra Dansk Jernbane-Klub.

 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage flere nyhedsbreve fra DJK kan du let melde fra ved at benytte linket nederst i denne mail.      Skal du ud i sommerlandet i sommer har vi på togsommer.dk samlet alle attraktioner med jernbaneforbindelse.

Du kan også hente 4 siders oversigt over togsommer. Trykt i M2 - 2023.  


Oplev og nyd en tur i ældre jernbanemateriel og det idylliske landskab langs en museumsjernbane sammen med andre glade mennesker.

Forundre dig over historien på et af jernbanemuseerne.

Lej en skinnecykel og kør for egen kraft på en naturskøn nedlagt jernbanestrækning. 

Prøv at sidde på et minitog eller se en modeljerbanen i scala 1:87.

________________________________

 

Nedenfor en hurtig oversigt over DJK banerne og hvornår de starter kørsel. Tjek altid banerne hjemmesider for køreplaner.

 

Limfjordsbanen

Kørsel fra Aalborg station til Lufthavnen fra søndag den 9 juli. 

Fra onsdag fra 5. juli køres til Østhavnen

   

Mariager Handest Veteranbane

Kører alle søndage indtil slutningen af august. 

I juli måned køres også tirsdag og torsdag. I august køres den første uge også tirdag og onsdag

   

MY veterantog

Ingen planlagte sommerkørsler.

 

Vestsjællands Veterantog

Tog torsdage fra 29 juni

Søndage fra 7 juli

Desuden en række særtog Jazz expressen, sukkertog og Madam blå tog. Se banens hjemmmeside.

  

Museumsbanen

Søndage 25. juni – 20. august 

Onsdage 5. juli – 9. august

Torsdage 6. juli – 3. august

Desuden en række særtog over sommeren (Kaffetog, kulturtog, Kørsel med DEVA lokomotivet, kaffetog og posttog. Se banens hjemmeside.

 

Veterantog vest

Tre sommersøndage køres mellem Esbjerg og Ribe bryghus.

  

Djurslands Jernbanemuseum

4. juni - 31. august

Juni, Juli og August: Onsdage, Torsdage og Søndage: 10:00 - 16:00

Juli: Også åbent lørdag 10:00 - 16:00

 

Gedser remise
Skinnebus mellem Gedser remise og Væggeløsen hver anden lørdage og søndage fra juli til september. 
Se banens hjemmeside.

‍Jernbanen årgang 1986 og 1987 

‍Årgang 1986 og 1987 er nu scannet og kan findes på link nedenfor, ligesom de forrige årgange af bladet.

De kommende måneder vil der blive lagt flere årgange ud på nettet som PDF filer. Se alle PDF filerne.


‍Billedvisning i klubhuset Herlev

Efterårets program

Programmet for efteråre er nu faldet på plads og du kan finde det her


‍Jernbanebøger

DSB godsvogne 1965-2001

Litra E til U

Bogen indeholder næsten hele forhistorien om godsvognene før den tid, så man kan følge udviklingen op gennem årene, hvor der skete formidable tekniske landvindinger

I alt omtales over 50 almindelige typer af godsvogne og deres afarter i monografier med mange detaljer om konstruktion og anvendelse.

Skalategninger i 1:87 af næsten alle godsvogne. Over 80 fotos – de fleste aldrig tidligere vist – mange datatabeller, vognhistorie, fyldestgørende tekster om litrering... og meget mere.


Bestillingsnr.: 925    Pris kr.: 535

 


Lokomotivfører teknik

2. oplag 2023 Dansk Jernbane-Klub med tilladelse fra NEXT Uddannelse København.


Genoptryk af 1. udgave 1. oplag fra 2009

Bogen trykkes i et begrænset antal ud fra de bestillinger vi modtager senest den 2. juli 2023.

 

Denne bog dækker fagområdet Teknik i lokomotivføreruddannelsen.

Emnerne jernbanemateriel, motor, trykluft og bremser, elektriske systemer, transmission og banemotorer, styresystemer og vognlære gennemgås på en overskuelig og let forståelig måde.

Som udgangspunkt beskrives den generelle teknik, der er fælles for de fleste togtyper (litra). Litraspecifikke informationer er med i det omfang, der er behov for at vise eksempler på konkret brug af teknikken.

 

Bogen giver den nødvendige indsigt i al den teknik, der ligger bag det materiel, som lokomotivføreren skal fremføre og have ansvar for.


Levering primo juli 2023.

Bestillingsnr.: 133 Pris kr.: 345,00


 

‍Sorøkatastrofen

Otte mennesker blev dræbt og 72 såret i en af de mest alvorlige tog-katastrofer i moderne tid. Nu genfortælles historien i en ny bog.

Da et intercitytog kører af skinnerne ved Sorø Station en tidlig forårsmorgen den 25. april 1988, blev der skrevet danmarkshistorie. Mellem de væltede togvogne udspillede der sig frygtelige scener, og beredskabet blev sat på en prøve, mens man kæmpede for at redde overlevende fra de ødelagte togvogne. Nu sætter Sorøkatastrofen spørgsmålstegn ved, om høj fart alene var årsagen til ulykken – eller om en bremsefejl på et fatalt tidspunkt spillede en rolle i afsporingen.


»DSB’s officielle rapport om ulykken blev underkendt som bevis i byretten, men retten fastslog ikke, hvad der så ellers lå til grund for, at IC 104 kørte af sporet i 1988. Det zoomer denne bog ind på«, siger forfatteren, der gennem flere år har arbejdet på bogen, der blandt andet bygger på hidtil hemmeligholdt materiale om ulykken fra politiets efterforskningsarbejde og DSB’s arkiver.


Bogen fortæller om ulykkens anatomi – fra den første melding fra toget, og indtil tiden efter der falder dom i sagen. Ud over det tekniske opklaringsarbejde ser bogen på selve redningsindsatsen efter ulykken. Her spillede helt almindelige mennesker en stor rolle, indtil redningsberedskabet nåede frem. Blandt andet en læge, der var passager i toget, foruden en tilløbende sygeplejerske, en studerende fra RUC og den kendte skuespiller Bodil Jørgensen spillede her en afgørende rolle. 

»Sorøulykken havde en enorm betydning i samtiden, og har siden spillet en stor rolle, når beredskabet skulle ændres og for eksempel DSB splittes op. Ingen kendte dog den fulde fortælling om ulykken – og alle de menneskelige skæbner, der ligger bag«, siger forfatteren.

 

Bestil nr 1189. Pris kr 299.95

 


‍Banernes biler

Om danske jernbaners rutebiler er der efterhånden skrevet en del. Men banernes øvrige landevejskøretøjer har ikke været genstand for nogen særlig opmærksomhed. 

Det prøver forlaget at råde bod på med denne bog, hvor de prøver at kombinere jernbanehistorie med bilhistorie. 


De danske jernbaner begyndte i 1920'erne for alvor at blive truet af konkurrencen fra bilerne. Mange jernbaner tog konkurrencen op ved at gå ind i bildrift. Enten ved selv at drive fragtruter eller ved at etablere udkørsel af gods fra stationerne. I nogle tilfælde anskaffede banerne selv biler til opgaverne, mens de i andre tilfælde indgik aftaler med vognmænd om opgaven. DSB begyndte for alvor at transportere gods med lastbil i slutningen af 1940'erne. 


Helt naturligt fulgte banernes bilpark med udviklingen i takt med, at der kom nye biler på markedet. Senere kom andre typer af biler til, f.eks. biler til vedligeholdelse af jernbanernes anlæg, bygninger mv. 


Bogen er ud over det jernbanehistoriske element, også en beskrivelse af udviklingen af de mindre lastbiler i Danmark. Hovedvægten er lagt på at vise billeder, men lidt tekst har også sneget sig ind. Biltyperne er "ganske almindelige biler", som vi husker dem fra gadebilledet. 


Baneejede lastbiler til godstransport forsvandt op mod årtusindeskiftet. Først ophørte privatbanernes kørsel med lastbiler i 1990’erne, og i år 2000 ophørte DSB med transport af stykgods. Banernes Biler består nu af tjenestekøretøjer til serviceopgaver, vedligeholdelse og lignende.

 

Bestil nr 1289. Pris kr. 298