Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

2023 august nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

2023 august nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

Nyhedsbrev
august 2023

 Kære:   ‍

 

Dette er sommerudgaven af nyhedsbrevet der dækker august fra Dansk Jernbane-Klub. 

   


Skal du ud i sommerlandet har vi på togsommer.dk samlet alle attraktioner med jernbaneforbindelse.

Du kan også hente 4 siders oversigt over togsommer. Trykt i M2 - 2023.  

 

Nedenfor en hurtig oversigt over DJK banerne og hvornår der køres i august.
Tjek altid banerne hjemmesider for køreplaner. 

____________________

Limfjordsbanen

Fra søndag fra 6. juli indtil den 20 august køres søndage til Østhavnen.

   

Mariager Handest Veteranbane

Kører alle søndage indtil slutningen af august.    

 

Vestsjællands Veterantog

Tog torsdage fra 29 juni indtil 10. august

Søndage 6. august madam blå tog

  

Museumsbanen

Søndage 25. juni – 20. august 

Onsdage 5. juli – 9. august

Desuden en række særtog over sommeren (Kaffetog, kulturtog, Kørsel med DEVA lokomotivet, kaffetog og posttog. Se banens hjemmeside.

 

Veterantog vest

Søndag den 27 august mellem Esbjerg og Ribe bryghus.

  

Djurslands Jernbanemuseum

4. juni - 31. august

Juni, Juli og August: Onsdage, Torsdage og Søndage: 10:00 - 16:00

 

Gedser remise
Skinnebus mellem Gedser remise og Væggeløsen hver anden lørdage og søndage fra juli til september. Der er åbent  i remisen alle ugens dage fra kl 10-17

‍Nyt fra Hovedbestyrelsen

‍Der har været hovedbestyrelsesmøde den 25. juni. Se referat her.


‍Jernbanen årgang 1988 og 1989 

‍Årgang 1988 og 1989 er nu scannet og kan findes på link nedenfor, ligesom de forrige årgange af bladet.

De kommende måneder vil der blive lagt flere årgange ud på nettet som PDF filer. Se alle PDF filerne.


Mariager - Handest Veteranjernbane

 
På dagen genskaber MHVJ rigtig dansk privatbanestemning anno 1968 og viser, hvorledes driften på en privatbane afvikledes i slutningen af 1960`erne. Vi kører med motorvogn RHJ M 4 (Kielervognen) og med skinnebus HBS Sm 210. Der vil være krydsninger i True, og en del af togene fremføres som arbejdstog; altså der vil være mulighed for fotostop.

Læs mere


Studietur til Storstrømsbroen og Femern-tunnelen den 22. juni 

Efter flere års pause genoptog DJK Hovedstadsområdet deres studieture. Turen gik den 22. Juni med en HT bus fra Sporvejsmuseet til Storstrømsbroen og den nye Femern forbindelse.
Læs lidt om turen og se billederne fra turen.
Lignede tur håber man kan laves i 2024. 


‍Jernbanebøger

DSB godsvogne 1965-2001

Litra E til U

Bogen indeholder næsten hele forhistorien om godsvognene før den tid, så man kan følge udviklingen op gennem årene, hvor der skete formidable tekniske landvindinger

I alt omtales over 50 almindelige typer af godsvogne og deres afarter i monografier med mange detaljer om konstruktion og anvendelse.

Skalategninger i 1:87 af næsten alle godsvogne. Over 80 fotos – de fleste aldrig tidligere vist – mange datatabeller, vognhistorie, fyldestgørende tekster om litrering... og meget mere.


Bestillingsnr.: 925    Pris kr.: 535

 


 

‍Sorøkatastrofen

Otte mennesker blev dræbt og 72 såret i en af de mest alvorlige tog-katastrofer i moderne tid. Nu genfortælles historien i en ny bog.

Da et intercitytog kører af skinnerne ved Sorø Station en tidlig forårsmorgen den 25. april 1988, blev der skrevet danmarkshistorie. Mellem de væltede togvogne udspillede der sig frygtelige scener, og beredskabet blev sat på en prøve, mens man kæmpede for at redde overlevende fra de ødelagte togvogne. Nu sætter Sorøkatastrofen spørgsmålstegn ved, om høj fart alene var årsagen til ulykken – eller om en bremsefejl på et fatalt tidspunkt spillede en rolle i afsporingen.


»DSB’s officielle rapport om ulykken blev underkendt som bevis i byretten, men retten fastslog ikke, hvad der så ellers lå til grund for, at IC 104 kørte af sporet i 1988. Det zoomer denne bog ind på«, siger forfatteren, der gennem flere år har arbejdet på bogen, der blandt andet bygger på hidtil hemmeligholdt materiale om ulykken fra politiets efterforskningsarbejde og DSB’s arkiver.


Bogen fortæller om ulykkens anatomi – fra den første melding fra toget, og indtil tiden efter der falder dom i sagen. Ud over det tekniske opklaringsarbejde ser bogen på selve redningsindsatsen efter ulykken. Her spillede helt almindelige mennesker en stor rolle, indtil redningsberedskabet nåede frem. Blandt andet en læge, der var passager i toget, foruden en tilløbende sygeplejerske, en studerende fra RUC og den kendte skuespiller Bodil Jørgensen spillede her en afgørende rolle. 

»Sorøulykken havde en enorm betydning i samtiden, og har siden spillet en stor rolle, når beredskabet skulle ændres og for eksempel DSB splittes op. Ingen kendte dog den fulde fortælling om ulykken – og alle de menneskelige skæbner, der ligger bag«, siger forfatteren.

 

Bestil nr 1189. Pris kr 299.95

 


‍Banernes biler

Om danske jernbaners rutebiler er der efterhånden skrevet en del. Men banernes øvrige landevejskøretøjer har ikke været genstand for nogen særlig opmærksomhed. 

Det prøver forlaget at råde bod på med denne bog, hvor de prøver at kombinere jernbanehistorie med bilhistorie. 


De danske jernbaner begyndte i 1920'erne for alvor at blive truet af konkurrencen fra bilerne. Mange jernbaner tog konkurrencen op ved at gå ind i bildrift. Enten ved selv at drive fragtruter eller ved at etablere udkørsel af gods fra stationerne. I nogle tilfælde anskaffede banerne selv biler til opgaverne, mens de i andre tilfælde indgik aftaler med vognmænd om opgaven. DSB begyndte for alvor at transportere gods med lastbil i slutningen af 1940'erne. 


Helt naturligt fulgte banernes bilpark med udviklingen i takt med, at der kom nye biler på markedet. Senere kom andre typer af biler til, f.eks. biler til vedligeholdelse af jernbanernes anlæg, bygninger mv. 


Bogen er ud over det jernbanehistoriske element, også en beskrivelse af udviklingen af de mindre lastbiler i Danmark. Hovedvægten er lagt på at vise billeder, men lidt tekst har også sneget sig ind. Biltyperne er "ganske almindelige biler", som vi husker dem fra gadebilledet. 


Baneejede lastbiler til godstransport forsvandt op mod årtusindeskiftet. Først ophørte privatbanernes kørsel med lastbiler i 1990’erne, og i år 2000 ophørte DSB med transport af stykgods. Banernes Biler består nu af tjenestekøretøjer til serviceopgaver, vedligeholdelse og lignende.

 

Bestil nr 1289. Pris kr. 298