Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

2023 september nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

2023 september nyhedsbrev fra Dansk Jernbane-Klub

Nyhedsbrev
september 2023

 Kære:  Gæst ‍

 

Dette er september udgaven af nyhedsbrevet fra Dansk Jernbane-Klub. 

   


‍IT problemer hos DJK

En af vores IT leverandører var for ca en måned siden desværre udsat for et ransomware

 

angreb og alle data hos leverandøren er tabt.

 

Det påvirker heldigvis kun i begrænset omfang DJK, og vi har fået næsten alt til at fungere igen hos andre leverandører.

 

Mailadresser der ender på @djk.com virker dog fortsat ikke mens alle andre adresser virker igen.

 

Artikeldatabasen er også oppe at køre igen hos anden leverandør. Vi arbejder på at løse de sidst problemer.

 

 


‍Jernbanen årgang 1990 og 1991 

‍Årgang 1990 og 1991 er nu scannet og kan findes på link nedenfor, ligesom de forrige årgange af bladet.

De kommende måneder vil der blive lagt flere årgange ud på nettet som PDF filer. Se alle PDF filerne.


‍Mariager-Handest Veteranjernbane afholdt ELRO dag den 2. september

‍Læs lidt mere om dagen her

 

MHVJ kører igen i efterårsferien. 


‍Limfjordsbanen

I weekenden lørdag d. 30. september og søndag d. 1. oktober sker der en masse for jernbane entusiaster i Aalborg.

Alle modeljernbaneklubber i Aalborg holder åbent hus fra kl. 10 - 16.

Hobbykæden på Vesterbro holder ekstra åbent i weekenden.

Hos Limfjordsbanen holdes der åben remise på Hjulmagervej 56 begge dage fra kl. 10 - 16.


Der køres med veterantog således   :

Lørdag d. 30. September :

Kl. 13.20 køres fra Remisen Hjulmagervej 56 til Aalborg øst og retur med fotostop under vejs.

Inden afgang spiller Aalborg Jernbaneorkester ved remisen.

Kl. 17.20 køres der fra Aalborg station (spor 0) til Østhavnen og retur.

Det er muligt at bestille billet inclusive smørrebrød på denne tur.


Søndag d. 1. Oktober :

Der køres fra Aalborg station til Aalborg Lufthavn og retur kl. 11.20 og 13.20

Afgang vil blive annonceret fra infotavlerne på stationen.

 

Der køres også i efterårsferien.

 


‍Billedvisning i Herlev

Mandag den 25. september kl. 19:30-20:30:

 

Jernbaneoplevelser omkring Prag 

 

Vil man opleve spændende og mangfoldig jernbanedrift, så er tur til Prag i Tjekkiet et godt valg. Her er den store hovedbanegård Praha hlavní nádraží med mange tog, også internationale til især Slovakiet, men også til Tyskland, Østrig, Schweiz, Polen og Ungarn et godt sted at begynde. Her findes næsten alle typer tog, der kører i Tjekkiet, fra de mindste to-akslede skinnebusser til store lokomotivtrukne nattog. Niklas Havresøe præsentere billeder fra sin tur til byen i april, som lagde grund til artiklen i Jernbanen 4/2023.  

 

Det tidligere annoncerede arrangement denne aften om MO trafikken i Jylland afholdes i foråret..  


‍Ny film på DJK Youtube kanal

‍Der er netop lagt en ny film ud om livet ved Museumsbanen i en weekend i juli 1969. 

Du kan se oversigt over alle videofilmene fra DJK her. 


Jernbanebøger

GM-lokomotiverne Skandinaviens dieselkæmper
af Søren Jakobsen

I 1954 fik DSB leveret deres første lokomotiv med motor fra amerikanske General Motors. I løbet af de følgende 32 år fik DSB leveret mere end 200 GM-lokomotiver. Disse maskiner er ikke længere i drift ved DSB, men et større antal er solgt til private jernbaneselskaber i både Norge, Sverige og Danmark.

De norske og svenske statsbaner fik også leveret et stort antal GM-lokomotiver, hvoraf et antal stadig er i daglig drift.


I GM • lokomotiverne viser fotografen Søren Jakobsen en lang række flotte fotos af GM-lokomotivernes historie i Skandinavien de senere år.


349,00 kr hos Jernbanebøger

 


DSB godsvogne 1965-2001

Litra E til U

Bogen indeholder næsten hele forhistorien om godsvognene før den tid, så man kan følge udviklingen op gennem årene, hvor der skete formidable tekniske landvindinger

I alt omtales over 50 almindelige typer af godsvogne og deres afarter i monografier med mange detaljer om konstruktion og anvendelse.

Skalategninger i 1:87 af næsten alle godsvogne. Over 80 fotos – de fleste aldrig tidligere vist – mange datatabeller, vognhistorie, fyldestgørende tekster om litrering... og meget mere.


Bestillingsnr.: 925    Pris kr.: 535

 


 

‍Banernes biler

Om danske jernbaners rutebiler er der efterhånden skrevet en del. Men banernes øvrige landevejskøretøjer har ikke været genstand for nogen særlig opmærksomhed. 

Det prøver forlaget at råde bod på med denne bog, hvor de prøver at kombinere jernbanehistorie med bilhistorie. 


De danske jernbaner begyndte i 1920'erne for alvor at blive truet af konkurrencen fra bilerne. Mange jernbaner tog konkurrencen op ved at gå ind i bildrift. Enten ved selv at drive fragtruter eller ved at etablere udkørsel af gods fra stationerne. I nogle tilfælde anskaffede banerne selv biler til opgaverne, mens de i andre tilfælde indgik aftaler med vognmænd om opgaven. DSB begyndte for alvor at transportere gods med lastbil i slutningen af 1940'erne. 


Helt naturligt fulgte banernes bilpark med udviklingen i takt med, at der kom nye biler på markedet. Senere kom andre typer af biler til, f.eks. biler til vedligeholdelse af jernbanernes anlæg, bygninger mv. 


Bogen er ud over det jernbanehistoriske element, også en beskrivelse af udviklingen af de mindre lastbiler i Danmark. Hovedvægten er lagt på at vise billeder, men lidt tekst har også sneget sig ind. Biltyperne er "ganske almindelige biler", som vi husker dem fra gadebilledet. 


Baneejede lastbiler til godstransport forsvandt op mod årtusindeskiftet. Først ophørte privatbanernes kørsel med lastbiler i 1990’erne, og i år 2000 ophørte DSB med transport af stykgods. Banernes Biler består nu af tjenestekøretøjer til serviceopgaver, vedligeholdelse og lignende.

 

Bestil nr 1289. Pris kr. 298