Hele Odense var inviteret med til åbningen af letbanen efter syv års anlægsarbejde.

Efter de to første tog var kørt gik letbanen i fuld drift, og der var gratis kørsel for alle frem til og med 5. juni.  

Første uge har budt på overvældende interesse og masser af passagerer. Men også driftsforstyrrelser og tekniske udfald har i perioder præget billedet de første dage.

”Vi er utroligt glade for den modtagelse, som letbanen har fået. Vi har set fyldte tog hen over hele ugen i et omfang, som vi slet ikke havde turdet håbe på. Og jeg er sikker på, at vi har haft mange passagerer, som ikke normalt er daglige brugere kollektiv trafik. Forhåbentlig har nogen fået en oplevelse, som kan inspirere mere letbanekørsel fra nu af,” siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.

Torsdag skete både et strømudfald tidligt på dagen, og senere blev et togsæt ramt af teknisk nedbrud og måtte bugseres væk. Derudover har der både torsdag og fredag været udfordringer med den såkaldte detektering i lyskrydsene – som skal sikre letbanen ”grønt signal” gennem byen. Også den store passagerinteresse har spillet en rolle i form af ekstra tid til ind- og udstigning på stationerne.

Samlet set har udfordringerne resulteret i en række driftsforstyrrelser, som i et par tilfælde har medført indsættelse af erstatningsbusser. Ydermere har tekniske udfald i stationernes højtalersystemer resulteret i mangelfuld passagerinformationen. 

På Flakhaven blev letbanen officielt indviet med taler af borgmester Peter Rahbæk Juel, transportminister Trine Bramsen, regionsrådsformand Stephanie Lose, rådmand Søren Windell og bestyrelsesformand Jesper Rasmussen, der hver især satte ord letbanens betydning for Odense. MessingEnsemblet, Rock Nalle, Sanne Gryholt og PATINA skød for alvor festen i gang med musik, fællessang og god stemning.

I løbet af dagen hjalp lokale foreninger og virksomheder med at festliggøre dagen, både da det første tog kørte til perron, og senere på dagen, hvor der blev afholdt stationsfejringer rundt om langs linjen.

Se Odense Letbanes Video på Youtube fra åbningen