Meldingen fra læserundersøgelsen sidste år var ganske klar; det røde blad ”Jernbanen” og søsterbladet ”Jernbanen Forening – Baner – Medlemmer” skal fortsætte med at komme i papirformat, så lang tid det endnu er muligt. Det var refleksionen fra størstedelen af de tilbagemeldinger vi modtog i november-december, da vi i redaktionen efterlyste input til den fremtidige redaktionelle linje på bladet. Så det bliver vi ved med!

Omfanget med udgivelse af Jernbanen hver anden måned var der også stor opbakning til – med færre numre vil der blive for langt mellem nyhedsstoffet, som mange især værdsætter bladet for. Til gengæld er der flere af jer der synes udlandsstoffet fylder vel rigeligt i Jernbanen. Og at det akademiske niveau og fagudtryk i ajour spalterne måske er for højt, og bedre kunne forklares for dem, der ikke er ansat i branchen, f.eks. med ordforklaringer og brug af mere normale fagudtryk.

Ovenstående tilbagemeldinger værdifulde for os der sidder i redaktionen, der redigerer såvel blade som indhold på hjemmesiden. På det årlige redaktionsmøde, som vi afholdt søndag den 21. januar, blev der da også givet håndslag på at gøre ajour mere læsevenligt og fremover flytte de mere tunge emner over i selvstændige artikler, vi emner bedre kan forklares og sættes i perspektiv. Allerede i Jernbanens februar udgave vil I kunne se det med selvstændige artikler om DSB’s nye trafikkontrakt og fremtidens grønne lokaltog.

Undersøgelsen viste også, at mange medlemmerne foretrækker trykte medier frem for informationer via hjemmeside. Det kan skyldes, at der efterhånden er ganske mange forskellige nyhedssider, som har hver sin måde at formidle på. Det kan blive til rigtig meget information, som er svært at gemme på samme måde som et blad. Nyhedsbreve via e-mail er heller ikke noget der trækker. F.eks. er der kun ca. 500 der er tilmeldt DJK’s nyhedsbrev, der udkommer hver måned. Omvendt er der virkelig mange der gerne vil læse ældre udgaver af Jernbanen, som er under digitalisering og tilgængelig på DJK’s hjemmeside www.danskjernbaneklub.dk. Vi skal tydeligvis blive bedre på de elektroniske medier, både for dem der er medlem af DJK og dem som overvejer at blive det.

Når det gælder udsendelsen af bladene, så ser det ud til at vi kan holde omkostningerne i ro i forhold til 2023, ved at reducere antallet af udsendelse fra 8 til 6 gange om året. På den måde klarer vi den nye moms, som forsendelser blev pålagt efter nytår. Det betyder i praksis, at ”Jernbanen Forening – Baner – Medlemmer” fremover kun udsendes sammen med ”Jernbanen”, og nøjes med at sende den ud tre gange om året i stedet for fire. Vi holder fast ved PostNord som udbringer indtil videre, indtil vi er sikre på, om der er lige så gode landsdækkende alternativer, der kan tilbyde en bedre pris.

Vi håber også på, at PostNord får styr på deres serviceniveau igen, efter de blev sluppet fri for distributionspligten ved årsskiftet. Flere medlemmer har måttet finde sig i først at modtage Jernbanen nr. 6/2023 op 4-5 uger efter den blev afleveret til forsendelsen ved juletid. I vores optik er det er al for lang tid, for en bladforsendelse. Vi lever jo trods alt i 2024, og ikke i 1824, hvor postopbringning skete med hestetrukne diligencer og sejlbåde! Derfor arbejde vi videre med supplerende digitale udgaver af Jernbanen, som f.eks. kan tilgås på hjemmesiden mod login, hvis PostNord mener at udbringning til din bopæl er ubelejligt.

Finn Madsen og Tommy O. Jensen

fvm 2024-02-20