Denne siden bringer nyhedsklip indenfor jernbaner, letbaner og sporveje i Danmark samt jernbaner i Norden.

Siden opdateres flere gange om ugen.

Newsflash

Halloween hos MHVJ den 20. oktober

Mariager Handest veteranbane fejrer Haloween den 20. oktober.

Bemærk at den korrekte webadresse er www.mhvj.dk

2022-09-19


 

 

DJK og kulturnat i Glostrup den 24 september

DJK var blevet inviteret af Glostrup kommune til at være i stationsbygningen i anledningen af Kulturnatten i Glostrup lørdag den 24. september i tidsrummet kl 18-21. Formand Henrik Bang mødte op i en ældre brun DSB uniform for at tiltrække lidt opmærksomhed. Jernbanebøger fik solgt nogle bøger og der var en god snak med de lokale borgere.

Foto: Niklas Havresøe

DJK's formand Henrik Bang var trukket i den brune uniform.

Foto: af Poul Henning Hansen

Jernbanebøger var også med på kulturnatten på Glostrup station

 

 

Venter på et nattog...

Efter planen skulle det være ankommet i lørdags – det første nattog fra Bruxelles til København. Men toget blev aldrig til noget og i stedet var nattogets støtter mødt op på Hovedbanegården i nattøj for at markere det savnede tog

Link til Kollektiv trafik forum

2022-09-22


 

DSB laver aftale om tyske vogne til Hamburg-trafikken

DSB’s nye Talgovogne er forsinket. Men allerede fra næste forår vil togene mod Tyskland blive kørt med tyske IC1-vogne.

Link til Kollektiv trafik forum

2022-09-22


 

Ladeinfrastruktur til batteritog på privatbaner - politisk aftale

275 millioner kroner til grønne tog på privatbanerne

Partierne bag Infrastrukturplan 2035 er nu enige om, hvordan puljen til ladeinfrastruktur til batteritog på privatbanerne skal udmøntes for at fremme den grønne omstilling.

Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 blev der afsat en pulje på 275 mio. kr. til et statsligt tilskud til ladeinfrastruktur på privatbanerne med henblik på at fremme den grønne omstilling og en CO2-neutral jernbanedrift.

Der er nu enighed blandt partierne bag aftalen om principperne for udmøntningen af puljen. Således er der nu skabt grundlag for en grøn omstilling af privatbanerne, som samtidig er sidste led i at gøre hele togtrafikken i Danmark CO2-neutral.

Denne grønne omstilling af togtrafikken i Danmark følger af, at der bliver indført elektrisk togdrift på hele hovednettet i takt med færdiggørelsen af elektrificering mellem Fredericia og Aalborg samt leverancer af DSB’s nye elektriske tog. Hertil kommer den igangværende elektrificering mellem Roskilde og Kalundborg samt på Sydbanen fra Ringsted til den kommende Femern Bælt-forbindelse.

På regionalbanerne og privatbanerne har den teknologiske udvikling samtidig gjort det muligt at elektrificere gennem batteritogsdrift, hvor der kører dieseltog i dag. Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 blev der derfor afsat i alt knap 1,3 mia. kr. til at understøtte denne grønne omstilling med batteritog.

Trafikstyrelsen administrerer puljen og tildelingen af midler sker efter ansøgning fra regionerne, som kan få dækket 65 procent af omkostningerne til etablering af ladeinfrastruktur per bane.

09. sep. 2022

Udmøntnings- og administrationsgrundlag for pulje til ladeinfrastruktur til batteritog på privatbaner

Med den politiske aftale om Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje på 275 mio. kr. til tilskud til ladeinfrastruktur til batteritog på privatbanerne.

Link til trm

2022-09-14


 

Lokomotivføreren Maria råber op - livsfarligt når folk krydser skinnerne

Lokomotivførere, der kører til og fra Hjørring Station er dybt rystede over et voldsomt stigende antal baneløbere, der krydser skinnerne ulovligt.

Link til Tv-nord.

2022-09-12


 

Tyske Knorr-Bremse Group har overtaget DSB’s komponent- og reservedelsværksteder

Den tyske virksomhed Knorr-Bremse Group har fra den 1. september 2022 formelt overtaget komponent- og reservedelsværksteder og skal fremover levere og vedligeholde reservedele til DSB’s nye tog.
Den danske afdeling er blevet døbt Knorr-Bremse Rail Systems Denmark A/S, og samtidig er der indgået aftale om langsigtet levering af komponentvedligehold og reservedele til hovedparten af DSB's nuværende togflåde, indtil de aldrende togsæt er fuldt udfaset.
DSB besluttede i 2020 at frasælge sine komponent- og reservedelsværksteder i kølvandet på den politiske beslutning om, at fremtidens tog fra franske Alstom skal vedligeholdes af togproducenten og ikke af DSB.
Med det endelig salg til Knorr-Bremse Group får DSB nu sikret en solid leverandør af reservedele til den eksisterende togflåde eksempelvis IC3-, IC4- og IR4-togsæt og samtidig får de mange dygtige medarbejdere en mere fremtidssikret arbejdsplads:
- Det er selvfølgeligt vemodigt at skille sig af med opgaver og medarbejdere, som i mange år har været med til at sikre komfortable og køreklare togsæt til kunderne. Når det er sagt, så er Knorr-Bremse en vigtig international aktør på komponent- og reservedelsmarkedet og et godt sted for de medarbejdere, DSB nu siger farvel til. Knorr-Bremse har en bred erfaring og de rigtige kompetencer til at sikre, at togsættene kan fortsætte i drift i de kommende år, indtil vores aldrende dieseltogsæt erstattes med nye elektriske og mere bæredygtige tog, siger administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen.

Med overtagelsen vil omkring 400 medarbejdere blive overført til Knorr-Bremse Rail Systems Denmark A/S. Købsprisen er godt 370 mio. kroner (50 mio. Euro).

Følgende værksteder er omfattet af handlen:
Komponentværksted i Sonnesgade, Aarhus * Ombygning & Havari i Augustenborggade, Aarhus
Komponentværksted på Depotvej, Taastrup * El-Teknik på Otto Busses Vej, København
Endvidere overtages administrative funktioner i Telegade, Høje Taastrup

Kilde: Transeuropa magasinet

2022-09-07


  

Fremdriften i det nye signalsystem

Frem mod 2030 udruller Banedanmark det nye signalystem på fjernbanen. Se kort over hvor langt man er nået og hvornår de næste strækninger får nyt signalsystem.

Bemærk kortet over udrulning hvor Holstebro er kommet til at ligge to steder :-).  

Link til Banedanmark

08/15/2022


 

Sidste tog i Grejsdalen

Mange søndage siden 1977 er veterantoget kommet som lyden af sommer gennem Grejsdalen. Men nu er det slut. Toget tudede sig ud fra stationen, så alle omkringstående ulve må have været fristet til at stemme i. Banedanmark er i gang med at installere nye signalsystemer, og det tog livet af de gamle tog.

Læs artikel fra sidste tur.

Link til Vejle Amts Folkeblad

08/15/2022


 

Sparkær genåbner som holdested

Sparkær, der ligger vest for Viborg får genåbnet holdestedet.

Trinbrættet skal være klar til, at togene kan stoppe i Sparkær igen til december. Byen havde sin egen togstation frem til 1979.

https://viborg-folkeblad.dk/artikel/byr%C3%A5det-sagde-ja-til-jordk%C3%B8b-til-kommende-trinbr%C3%A6t 

https://www.tvmidtvest.dk/viborg/nu-faar-sparkaer-sit-laengeventede-trinbraet-jeg-har-armene-over-hovedet 

I følge Banedanmarks Netredegørelse, går man i gang med anlægsarbejderne  medio juli.

15-07-22