DJK's medlemmer driver 8 veteranbaner og et museum.