DJK's medlemmer driver 8 veteranbaner og to museer.