DJK Hovedstadsområdet


DJK Hovedstadsområdet er Dansk Jernbane-Klub’s lokalafdeling for alle medlemmer bosat i Hovedstadsområdet. Andre DJK-medlemmer er naturligvis også altid velkomne.

Information om arrangementerne i DJK Hovedstadsområdet, fås hos: Kasper Pedersen Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan nu tilmelde dig vores mailingliste ved at benytte tilmeldingsformen til højre. Så får du tilsendt en e-mail ved opdatering af kalenderen samt en påmindelse ca. 4 dage før hvert arrangement.

Nederst referat fra afdelingens generalforsamling  den 31. januar 2024

Mødet holdes i Dalgas Have 48, 2000 Frederiksberg 


Møder i foråret 2024 

 

Torsdag den 29. februar 2024, kl. 19.00 

Lokomotivinstruktør Stephan Aller fortæller om hans arbejde igennem de første 25 år ved jernbanen flankeret af billeder taget i tjenesten.


Mandag den 25. marts 2024, kl. 19.00

Her vil Peter W. Rasmussen komme og afholde et foredrag om Gedser Remise samt projektet med istandsættelsen af damplokomotivet H 783, der foregår hos Gedser Remise. 


Studietur med DJK Hovedstadsområdet til Trafiktårn ØST

Onsdag d. 22. Maj 2024 kl. 13.45 – Ca. 16.00.

Vi har arrangeret en rundvisning i Trafiktårn Øst, hvor al trafikafviklingen af jernbanen med signalsystemet ERTMS øst for Lillebælt foregår. Ligesom det også er her, at al styring af S-banen med CBTC styres fra. Trafiktårn Øst huser også Vejdirektoratet, hvor der holdes øje med vejtrafikken rundt om i landet. Disse tre afsnit Vejdirektoratet, S-tog og Fjern og regionaltrafikken under ERTMS er fordelt på tre etager, som vi vil komme igennem, og få en fortælling om deres arbejde, og se det arbejdet der sker bag facaden, som ikke kan ses ude i driften. Til sidst vil vi, hvis vejret tillader det, kunne nyde den flotte udsigt, der er fra toppen af Trafiktårn Øst udover Københavns Hovedbanegårds store areal samt udsigten over store dele af Københavns området.

Praktiske oplysninger:
Vi mødes foran Trafiktårn Øst kl. 13:45 og forventer at være færdige cirka kl. 16:00. 
Adresse: Carsten Niebuhrs Gade 49, 1577 København

Turen er kun åben for medlemmer af DJK.

Der er maks. 25 pladser, så det sker efter først til mølle princippet. 
I tilfælde af stor efterspørgsel kommer man på venteliste og blive tildelt plads, hvis der er afbud. 
Prisen for turen vil være 50,- kr. pr. person. Tilmeldning foregår KUN pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på brevkort til Peer Kurland Gyvelvej 2C 1.tv. 4000 Roskilde.

Husk at angive et telefonnummer med tilmelding af hensyn til evt. aflysning.
Betaling foretrækkes på Mobilepay Tlf. 93 30 61 53 (Peer Kurland). Det er også muligt at betale kontant ved turens start, men der er ikke mulighed for at veksle.

Yderligere oplysninger:

Peer Kurland 93 30 61 53 - Kasper Pedersen 22 37 75 24 


DJK Hovedstadsområdet
 Referat fra afdelingens årsmøde og generalforsamling for året 2023. Mødet var udskudt til onsdag den 31. januar 2024.

Formanden bød velkommen til de 21 deltagere og forslog Flemming Jakielski som dirigent.

Den afgående formand Bent Jacobsen takkede for at nye kræfter var på vej ind i bestyrelsen efter at have været formand siden 1999, hvor lokalforeningen blev oprettet. Herefter omtalte formanden de fem medlemsmøder i årets løb: Billedkavalkade igennem de sidste 10 år inden for jernbanen af Peer Kurland, Fortælling om Den Transiranske Jernbane af Jacob Saxild. Rundrejser med Svenska Järnvägs Klubben gennem Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig og England med Bent Jacobsen. Sporkraftmålinger på Dansk Materiel af Ingeniør Bent Van og til sidst Ole Chr. M. Plum der viste billeder og fortalte om arbejdet med sporfornyelse på Østbanen.

Svend Korsgaard, DJK’s hovedkasserer, orienterede om afdelingens regnskab fra 01-10-2022 til 30-09-2023.

Der havde været udgifter på i alt 16.062,85 kr.
Hovedsagelig for leje af bus fra SHS samt indkøb af nye projektor og ellers husleje samt udgifter til generalforsamling 2023, bestyrelsesmøde m.m.
Indtægter, salg af lotteri samt studietur og tilskud fra DJK udgjorde 13.785,00 kr.
Regnskabet sluttede derfor med et underskud på 2.277,85 kr.
Til gode i DJK Hovedkassen er 407 kr.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Michael Poulsen modtog genvalg. Bent Jacobsen (ønsker ikke genvalg) Kjeld Chorfitzen ønsker ikke genvalg som bestyrelsesmedlem med ønskede at blive suppleant.

Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslås Kasper Birk Tandrup Pedersen og Bjarke Hvass.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og de øvrige poster blev foretaget uden afstemning, da der ikke var opstillet modkandidater.

Følgende blev valgt til hovedbestyrelsen af to år ad gangen:

Michael Poulsen

Bjarke Hvass

Kasper Birk Tandrup Pedersen

Som suppleant blev følgende valgt af et år ad gangen:

Kjeld Chorfitzen

Ud over nævnte bestyrelsesmedlemmer består hovedbestyrelsen af følgende medlemmer:

Thomas Hildebrand

Per Holm

Begge valgt på generalforsamlingen 2022

Under eventuelt var der god spørgelyst omkring mulige emner til fremtidige møder som fortælling om Lokaltog, eller en tidligere direktør ved en af privatbanerne eller fortælling om baneforeningerne såsom Gedser Remise. Der var også forslag til mulige studieture som f. eks Talgo-vogne ved Klargøringscenter Kastrup, Trafiktårnet Øst og det kommende IC5-værksted i København og Trafikcenteret for Hovedstadens Letbane.

Bestyrelsesmedlem Thomas Hildebrand adspurgte den fremmødte forsamling om, hvad der skal gøres bedre for at udvide kendskabet til de afholdte møder, for at kunne bringe antallet af besøgene op.

Her blev der sagt at især reklame og informering af møderne skal ud tidligere, samt at skulle annonceres på evt andre relaterede hjemmesider samt forummer for at sprede budskabet om mødes emner, samt hvornår næste møde foregår. Der blev også påtalt at der skal være en bedre koordinering med annoncering af møder i forhold til udgivelse af M-bladet.

Der var ikke yderligere spørgsmål, hvorfor dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen blev der holdt en pause, hvor der var mulighed for at tilkøbe kage og kaffe, inden Kasper Pedersen viste nogle af hans optagelser af tidligere tyske BR 52 damplokomotiver i omkring brunkulsminerne ved Tuzla i Bosnien-Hercegovina fra 2019.

Efter generalforsamlingen blev den nye bestyrelse konstitueret, hvor bestyrelsen stemte for at Kasper Birk Tandrup Pedersen blev den nye formand for bestyrelsen.