DJK Hovedstadsområdet


DJK Hovedstadsområdet er Dansk Jernbane-Klub’s lokalafdeling for alle medlemmer bosat i Hovedstadsområdet. Andre DJK-medlemmer er naturligvis også altid velkomne.

Information om arrangementerne i DJK Hovedstadsområdet, fås hos: Kasper Pedersen Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan nu tilmelde dig vores mailingliste ved at benytte tilmeldingsformen til højre. Så får du tilsendt en e-mail ved opdatering af kalenderen samt en påmindelse ca. 4 dage før hvert arrangement.

Nederst referat fra afdelingens generalforsamling  den 31. januar 2024

Mødet holdes i Dalgas Have 48, 2000 Frederiksberg 


Møder i 2024 

 

Studietur med DJK Hovedstadsområdet til de 3 store byggerier på Falster og Lolland
Onsdag d. 14. august 2024 kl. 10.15 – Ca. 18.30.

Efter en vellykket tur i 2023 har bestyrelsen i DJK Hovedstadsområdet besluttet at gennemføre studieturen til Lolland igen, hvor vi f.eks. besøger steder hvor der normalt ikke er adgang eller besigtiger byggerier, hvor fagkyndige vil fortælle om hvad vi ser, og hvor langt man er nået.

Vi lægger ud med en heldagstur til 3 aktuelle byggerier med start og slut i Ringsted:

  • Der vil blive gjort hold i Nykøbing Falster, hvor der vil blive fortalt om anlæggelsen af den nye jernbanebro ved siden af den eksisterende Kong Frederik d. IX Bro, der bliver den første oplukkelige køreledningselektrificerede jernbanebro i Danmark. Grundet tidsmæssige årsager har vi desværre måtte fravælge Storstrømsbroen, men håber at kunne lave noget med den på et senere tidspunkt.
  • Vi fortsætter herefter over Lolland mod Rødby Havn, hvor vi undervejs vil have holdt et par steder langs banelinjen til det tidligere Døllefjelde Musse trinbræt, for at følge med i sporanlæggelsen af dobbeltsporet der skulle være i fuld gang. Der bliver desværre ikke muligt at komme ind på selve byggepladsen ved Rødby Havn, Vi holder en længere pause ved Femern Bælt Udstillingscentret i Rødby Havn, hvor der vil være mulighed for at indtage den medbragte eller tilkøbte frokost (se længere nede under praktiske oplysninger). Endvidere vil det være muligt at se udstillingen om byggeriet. Railway Coordination Manager Klaus S Jørgensen vil under opholdet fortælle om det store projekt med hovedvægten på jernbanedelen. Her vil der også blive serveret kaffe og kage. Skulle nogle ønske at tage et kig på Rødby Færge, hvor den store sporterræn og perroner henligger, som en minde om en kendt og aktiv station med regionale- og internationale persontog og en omfattende godstrafik, sker dette på egen hånd under opholdet i Rødby Færge.
  • Herefter vender vi atter hjemad, og undervejs gør vi holdt ved udsigtsplatformen ved tunnelmundingen, hvorfra det imponerende byggeri kan iagttages. Vi havde håbet at den nye udkigspunkt ”Pilen” havde været færdig, men er udskudt til primo 2025. Efterfølgende gør vi et kort ophold ved den nye Rødby station for at se, hvor langt projektet er nået. Hvorefter det går retur til Ringsted.

Praktiske oplysninger:

Turen vil, traditionen tro, foregå i en nyere museumsbus fra Sporvejsmuseet og vil udgå og ende på Ringsted Station (Ved busholdepladsen) Vi starter kl 10.15 og regner med at være tilbage ved 18.30-tiden. Muligvis lidt senere alt efter besøg, trafik mv

Det er muligt at købe frokost hos den lokale smørrebrødsforretning Havfruen's Smørrebrød, Havnegade 3, Rødby Havn, Tlf. 29 21 34 30 ligger i kort afstand fra udstillingscenteret i Rødby Færge. (Vi anbefaler at man ringer og bestiller i forvejen)

Turen er åben for alle og prisen vil være følgende:

450,- kr pr. person (Medlemmer af DJK)

550,- kr pr. person (Ikke medlemmer af DJK)

Tilmeldingen er bindende grundet afbud sidste år med kort varsel. Det er muligt at finde en anden i tilfælde af afbud, dette meldes inden deltagelse.

Tilmeldning foregår KUN pr. mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller på brevkort til Peer Kurland Gyvelvej 2C 1.tv. 4000 Roskilde.

Husk at angive et telefonnummer samt evt. DJK-medlemsnummer ved tilmelding af hensyn til evt aflysning.

Betaling foretrækkes på Mobilepay Tlf. 93 30 61 53 (Peer Kurland). Det er også muligt at betale kontant ved turens start.

Yderligere oplysninger:

Peer Kurland 93 30 61 53 - Kasper Pedersen 22 37 75 24


 

Referat fra afdelingens årsmøde og generalforsamling for året 2023.
Mødet var udskudt til onsdag den 31. januar 2024.

Formanden bød velkommen til de 21 deltagere og forslog Flemming Jakielski som dirigent.

Den afgående formand Bent Jacobsen takkede for at nye kræfter var på vej ind i bestyrelsen efter at have været formand siden 1999, hvor lokalforeningen blev oprettet. Herefter omtalte formanden de fem medlemsmøder i årets løb: Billedkavalkade igennem de sidste 10 år inden for jernbanen af Peer Kurland, Fortælling om Den Transiranske Jernbane af Jacob Saxild. Rundrejser med Svenska Järnvägs Klubben gennem Holland, Tyskland, Belgien, Frankrig og England med Bent Jacobsen. Sporkraftmålinger på Dansk Materiel af Ingeniør Bent Van og til sidst Ole Chr. M. Plum der viste billeder og fortalte om arbejdet med sporfornyelse på Østbanen.

Svend Korsgaard, DJK’s hovedkasserer, orienterede om afdelingens regnskab fra 01-10-2022 til 30-09-2023.

Der havde været udgifter på i alt 16.062,85 kr.

Hovedsagelig for leje af bus fra SHS samt indkøb af nye projektor og ellers husleje samt udgifter til generalforsamling 2023, bestyrelsesmøde m.m.

Indtægter, salg af lotteri samt studietur og tilskud fra DJK udgjorde 13.785,00 kr.

Regnskabet sluttede derfor med et underskud på 2.277,85 kr.

Til gode i DJK Hovedkassen er 407 kr.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Michael Poulsen modtog genvalg. Bent Jacobsen (ønsker ikke genvalg) Kjeld Chorfitzen ønsker ikke genvalg som bestyrelsesmedlem med ønskede at blive suppleant.

Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslås Kasper Birk Tandrup Pedersen og Bjarke Hvass.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og de øvrige poster blev foretaget uden afstemning, da der ikke var opstillet modkandidater.

Følgende blev valgt til hovedbestyrelsen af to år ad gangen:

Michael Poulsen

Bjarke Hvass

Kasper Birk Tandrup Pedersen

Som suppleant blev følgende valgt af et år ad gangen:

Kjeld Chorfitzen

Ud over nævnte bestyrelsesmedlemmer består hovedbestyrelsen af følgende medlemmer:

Thomas Hildebrand

Per Holm

Begge valgt på generalforsamlingen 2022

Under eventuelt var der god spørgelyst omkring mulige emner til fremtidige møder som fortælling om Lokaltog, eller en tidligere direktør ved en af privatbanerne eller fortælling om baneforeningerne såsom Gedser Remise. Der var også forslag til mulige studieture som f. eks Talgo-vogne ved Klargøringscenter Kastrup, Trafiktårnet Øst og det kommende IC5-værksted i København og Trafikcenteret for Hovedstadens Letbane.

Bestyrelsesmedlem Thomas Hildebrand adspurgte den fremmødte forsamling om, hvad der skal gøres bedre for at udvide kendskabet til de afholdte møder, for at kunne bringe antallet af besøgene op.

Her blev der sagt at især reklame og informering af møderne skal ud tidligere, samt at skulle annonceres på evt andre relaterede hjemmesider samt forummer for at sprede budskabet om mødes emner, samt hvornår næste møde foregår. Der blev også påtalt at der skal være en bedre koordinering med annoncering af møder i forhold til udgivelse af M-bladet.

Der var ikke yderligere spørgsmål, hvorfor dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen blev der holdt en pause, hvor der var mulighed for at tilkøbe kage og kaffe, inden Kasper Pedersen viste nogle af hans optagelser af tidligere tyske BR 52 damplokomotiver i omkring brunkulsminerne ved Tuzla i Bosnien-Hercegovina fra 2019.

Efter generalforsamlingen blev den nye bestyrelse konstitueret, hvor bestyrelsen stemte for at Kasper Birk Tandrup Pedersen blev den nye formand for bestyrelsen.