Resultat i 1. kvartal
I 1. kvartal udgjorde resultat før skat et overskud på 101 mio. kr. mod 188 mio. kr. i 2023. I 2023 var resultatet positivt påvirket af erstatning fra en tidligere leverandør på ca. 200 mio. kr. Resultatet i 2024 er positivt påvirket af lavere energiomkostninger i forhold til 2023.

Solid vækst i 1. kvartal
2024 er startet med en kundevækst for såvel S-tog som for Fjern- & Regionaltog. I løbet af årets første 3 måneder blev der foretaget 1,7 mio. flere rejser end i samme periode sidste år. Væksten udgjorde 4 procent og er realiseret på tværs af alle markeder.
Væksten for Fjern- & Regionaltog hænger især sammen med et øget salg af Orange-billetter. Det øgede salg af Orange-billetter har medført, at gennemsnitsprisen for landsdelstrafikken ikke er steget på trods af takststigningerne.

Høj punktlighed og robusthed i køreplan
Både S-tog og Fjern- & Regionaltog har haft en god punktlighed i 1. kvartal. Kundepunktligheden for S-tog har fortsat været meget høj med 96,5 procent. Det er højere end det allerede høje niveau i samme periode sidste år. Togdriften i Fjern- & Regionaltog har også været på et stabilt niveau i 1. kvartal, hvor kundepunktligheden lå på 78,5 procent, hvilket overstiger målet på 75,0 procent.

For at øge punktligheden og styrke den øvrige togtrafik i Fjern- & Regionaltog blev der i forbindelse med køreplanskiftet i december 2023 indført en ny struktur i den sjællandske togtrafik - herunder på Kystbanen. Det har haft en positiv effekt på punktligheden for både Kystbanen og den øvrige togdrift - særligt ud og ind af København. 

fvm 2024-05-08