21 februar blev der afholdt generalforsamling i Limfjordsbanen.

Fra referatet fra generalforsamlingen kan nævnes:

2024 har været et godt år med mange kørsler og mange passagerer. Der er kørt 40 ture med over 4000 passagerer. Regnskabet for 2023 vise et flot overskud i foreningen på 193.000 kr, hvor omkring de 123.000 er overskud på driften. Det er rekord. Takket være et bidrag fra privatpersoner har foreningen kunne betale sit lån fra DJK tilbage. Banen er nu gældfri.

Fremtiden er dog lidt dyster. Budgettet blev vedtaget og her var der ikke forudsat at der var indtægter fra kørsler, idet det er usikkert om der kan køres tog i 2024. Der er måske håb om kørsel når sporfornyelsen på Aalborg station er færdig, men sporforbindelse til remisen og parkering mellem kørsler er fortsat uafklaret. Foreningen har så meget i beholdningerne at man vil kunne klare sig i 2024 uden kørselsindtægter.

Nye vedtægter til foreningen blev drøftet. Man valgte at afvente oplæg fra DJK til standardvedtægter.

Der var valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen er næsten helt ny. Esben Haugaard er stadig formand men øvrige 4 medlemmer er nye. Blandt de 4 nye er der 3 yngre medlemmer der betyder et væsentlig fald i gennemsnitsalderen i bestyrelsen.

fvm 2024-02-28