Søndag den 25. juni afholdtes Hovedbestyrelsesmøde i Dansk Jernbane-klub’s i klubhus i Herlev. Her følger et kort sammendrag fra mødet.

Medlemstallet juni 2023

Kassereren Svend Korsgaard oplyste, at medlemskartoteket er opdateret efter de sidste kontingenter er blevet indbetalt, og medlemstallet er nu nede på 2268 medlemmer.

Der er tale om et fald på ca. 60 medlemmer i forhold til 2022, og desværre er det ofte dødsfald blandt de ældre og trofaste medlemmer, der ikke opvejes af tilgang af nye medlemmer. Udvikling er ikke ny, og har været i sammen størrelsesorden de seneste 5 år.

Der er forsøgt med forskellige hvervekampagner og annoncereringer, men de har ikke har ikke kunnet vende udviklingen. Det er åbenbart svært at få fat i de yngre jernbaneinteresserede, som er mere vant til at hente oplysninger og dele billeder på de sociale medier, end at deltage i et interessefællesskab, som DJK jo i realiteten er. Tendensen er heller ikke ukendt i andre frivillige foreninger, som også mister medlemmer.  

Forretningsudvalget vil i efteråret undersøge nærmere, hvordan vi kan få vendt udviklingen.

Medlemskab af DJK?

I forbindelse med gennemgangen af medlemskartoteket i foråret, har kassereren opdaget, at der i flere baneforeninger er aktive og frivillige, der faktisk ikke medlem af Dansk Jernbane-Klub.

Det kom som noget af en overraskelse for forretningsudvalget, at der ikke er tale om forglemmelse af kontingentindbetaling, men at det i stedet er et bevidst fravalg, ikke at være medlem af DJK.

Argumenterne for manglende medlemskab har været flere:

  • Alligevel ikke læser Jernbanen når den kommer med posten
  • Synes at kontingentet er for højt, når man leverer et stykke frivilligt arbejde
  • Ikke er interesseret i det store DJK, men kun i den lokale baneforening
  • Kun hjælper til en gang i mellem, fordi man kender nogle
  • Medlem af støtteforening, og det må være tilstrækkeligt

Det manglende medlemskab af DJK, når man er aktiv for en baneforening, kan godt vise sig at være særdeles problematisk når det gælder forsikringsforhold, hvis der sker et uheld og man kommer til skade. DJK har en ansvarsforsikring i sådanne situationer, men den dækker kun for registrerede medlemmer af klubben, og dvs. dem der betaler kontingent.

Desuden er der er et økonomisk aspekt i ikke at være medlem, for så har baneforeningerne og DJK færre midler at gøre godt med til restaurering af tog, udgivelse af bøger og blade, arkiv osv.

Som udgangspunkt er det baneforeningerne der skal sikre, at de aktive og frivillige rent faktisk er medlem af DJK. I den kommende tid vil krav om medlemskab blive indskærpet, og forretningsudvalget vil udarbejde skriftligt materiale, der beskriver hvilke fordele og muligheder der er i at være medlem af DJK, det har heller ikke været tydelig nok. Samtidig vil kontingentsystemet blive set efter i sømmene, for at imødekomme dem, der synes udbyttet af medlemskabet er for lille i forhold kontingentets størrelse.

Generalforsamling 2024 og valg af hovedbestyrelsesmedlemmer

Det er planen at afholde generalforsamlingen søndag den 24. marts 2024 i Aarhusområdet. Det forsøges at reservere et lokale på den gamle Hammelbanestation, hvor generalforsamlingen kan afholdes.

To medlemmer af hovedbestyrelsen (Gunnar W. Christensen og Morten Storm) vil gerne træde af, og overlader posterne til nye kræfter. Det betyder, at der skal opstille mindst to nye kandidater til at sidde i hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget går i tænkeboks, for at finde nye kandidater.

Normalt har der været afholdt kontaktgruppemøde dagen før generalforsamlingen. Formålet har at få udvekslet erfaringer og viden mellem arbejdsgrupper og baneforeninger, og styrke sammenhængskraften i DJK. Imidlertid har møderne de seneste år ikke givet det ønskede udbytte, og har også haft en økonomisk omkostning til overnatning og mad for de fremmødte. Det overvejes derfor at erstatte kontaktgruppemøder med en anden type arrangement og på et andet tidspunkt, så der bliver god tid til at dele erfaringer og viden.

Materielsager

Salg af motorvogn Litra SB M1 (Gedser)

Der er kommet et købstilbud fra Eisenbahnfreunde Wismar e.V. i Wismar, som ønsker at købe Wismar-motorvognen SB M1, og restaurere den så den er udstillingsegnet. Der er få vogne tilbage af denne type, og vil være et stort klenodie i jernbaneklubbens udstilling i Wismar. Vognen står i dag udendørs og forfalder i Gedser. Der var enighed om at gå i forhandling med Eisenbahnfreunde Wismar e.V, hvis ikke andre danske jernbaneklubber/museer er interesserede i at overtage vognen.

Overtagelse af postvogn Litra P 815 (Gedser)

Der er kommet en henvendelse fra Nordisk Jernbaneklub, som ønsker at afhænde postvogn P 815, der henstår i Gedser. Vognen har tidligere tilhørt DJK. DJK har to P-vognen i samlingen, og ikke som sådan behov for flere. Den udbudte vogn et ikke komplet, men kan bruges til reservedele for de to andre P-vogne. Bl.a. er taget utæt, og flere af ruderne er smadret. Vognen kan være relevant for indvinding af reservedele.

Køb af Banedanmark trolje 225

Banedanmark har udbudt et større antal 20 tons troljer til salg, og med kort varsel er det lykkedes at byde på én i auktion. Mariager-Handest Veteran Jernbane (MHVJ) var heldig at erhverve trolje 225, som skal anvendes til vedligehold af strækningsporet. Hovedforeningen bidrager 20.000 kr., medens MHVJ afholder de resterende omkostninger samt omkostningerne til transport.

Ophugning af tidl. ballastvogn og trolje

Vestsjællands Veterantog VSVT har udbudt ballastvogne DSB litra TH 9015 gennem DVF, men der har ikke været interesse i vognen der er i ringe stand. Hovedbestyrelsen gav lov til, at vognen kan ophugges med indvinding af reservedele til brug på den anden tilsvarende ballastvogn TH 9102.

Der har heller ikke været interesse for overtallig motortrolje MT 226 (tidl. DB-trolje type KLV-53), som også blev udbudt i DVF-regi. Hovedbestyrelsen gav lov til, at troljen kan ophugges med indvinding af reservedele.

Bordet rundt

Mariager-Handest Veteran Jernbane: Har indtil videre haft en rigtig god sæson. Der er kørt nogle åbne særtog i samarbejde med Saltcenteret og Svanen (Saltture) om lørdagen med god tilslutning. Der afholdes arrangement den 12. august 2023 hvor RHJ M4 bliver præsenteret. MHVJ har skiftet forsikringsselskab hvilket, har givet en årlig besparelse på 29.000 kr.

MY-veterantog: MY 1126 er kommet ud af remisen, efter at have været spærret inden en længere periode som følge af dårlige spor i Hundested.

Gedser Remise: Har indtil videre haft en rigtig god sæson, med mange gæster. Det er langt om længe lykkedes i samarbejde med Banedanmark, at skabe mulighed for at køre ind på stationen i Nykøbing F. fra Gedserbanen, når personale er uddannet hertil. Motortroljen fra Vestbanen er blevet udstyret med en vertikalskærer således, at det nu er muligt at klippe 8 km bevoksning i løbet af en arbejdsdag.

Der er kommet et afslag fra Realdania i den ansøgte støtte til istandsættelse af Marbæk Station. Der er efter anvisning fra Realdania ansøgt en anden pulje.

Limfjordsbanen: Er kommet i gang med kørersæsonen. Der er også kørt med flere særtog, bl.a. Gin og Tonic tog som også kørtes sidste år.

Vestsjællands Veterantog: Har også indkørt kørslerne, bl.a. med Triangeltur til Tølløse. Mikkel Møller Nielsen er godkendt som stedfortræder for den sikkerhedsansvarlige.

Stenremisen er blevet tømt for rullende materiel. Materiellet er nu henstillet på DLG sporet. Det er planen at beholde lejemålet på stenremisen.

Museumsbanen: Har netop startet køresæsonen i dag.

Der arbejdes pt. på revision af damplokomotivet APB 17. Aktuelt er kedelrørene ved at blive valset i kedlen efter presning og udglødning. Der arbejdet på et projekt med fremstilling af en ny kedel til damplokomotivet LJ 19, da den gamle kedel er slidt op. Der arbejdes på projektering af et nyt værksted i tilknytning til Vognhal 2.

Djurslands Jernbanemuseum: Der arbejdes for tiden på sporlægning på remiseområdet i Ryomgård, hvor der i fremtiden skal være udstillingshal. Der arbejdes med fondsansøgninger til den kommende udstillingshal. Beholdervognen fra FAF (tidl. DSB litra Ucs) er ankommet til Ryomgård. Det arbejdes på at få transporteret Albani-vognen fra Limfjordsbanen til Ryomgård, hvor den skal indgå i godsvognsudstillingen.

Kommende møder

Næste Hovedbestyrelsesmøde planlægges afholdt søndag den 24. september 2023 i Herlev.

2023-08-02 Benjamin Olsen/Tommy O. Jensen