Den 16. juni 2024 er det et år siden, at Strukton Rail sporombygningstog begyndte udskiftning af sveller og skinner fra Køge mod Hårlev. Siden er sporfornyelsen gennemført mellem Køge og Faxe Ladeplads, og som tidligere nævnt er der fuld gang i arbejdet med sporfornyelsen fra Hårlev til Rødvig samt anlæg af den ny station i Rødvig.
 
I løbet af maj nåede sporbygger-kolonnen frem til overkørslen ved Bjælkerupvej nord for Store Heddinge, og 10. juni var der lagt nye sveller og skinner frem til Store Heddinge.
Mandag den 10. juni blev en dag med stor aktivitet i Store Heddinge i forbindelse med sporfornyelsen på Østbanen. De to nye sporskifter skulle på plads, men det var en stor udfordring med hensyn til at få kørt mobilkran og de store sættevogne med delene til sporskifterne ”på plads”. Der måtte ”rangeres” med de store biler, så de kunne komme ind på stationsområdet, og sporkassen mod Rødvig måtte tages i brug for at vende mobilkranen.
 
Foto:  Ole-Chr. Munk Plum
 
Det tog sin tid, men sidst på eftermiddagen var begge sporskifter placeret på de rette steder.
Parallelt med lægningen af sporet har stoppekolonnen med stoppemaskine og stabiliseringsmaskine samt ballastfordeler justeret det nye spor, og 4. juni var de nået til Seinhuusvej.
I Rødvig har Zøllner fortsat arbejdet med anlæg af den nye station. Junglestien og Lejdebækken er genetableret, der er opsat Gabion-hegn mod Marmorvej, og selve perronen er under opbygning.
 
Den 11. juni blev det nordlige sporskifte i Rødvig lagt på plads.
www.lokaltog.dk kan man holde sig opdateret om sporarbejdet.
 
Ole-Chr. Munk Plum
2024-06-14