DSB's planer om at anlægge et værksted i området, hvor Banedanmark i december 2020 åbnede Vinge Station, har udløst protester fra beboere i området- Protesterne har været så kraftige, at politikerne i Plan- og Teknikudvalget i Frederikssund Kommune har reageret ved at afvise DSB's planer.

Beslutningen skal nu gennem økonomiudvalget og byrådet i Frederikssund Kommune.

kollektiv trafik forum

fvm 2024-05-16