Sydjyllands Veterantog  afholdt generalforsamling i går.

Af dagsordenen fremgik at bestyrelsen ville foreslå at nedlægge foreningen.

Dette begrundedes i at det er svært at få besat de vigtige administrative poster, og at materiellet står overfor en større renovering hvilket ikke kan klares med de nuværende få arbejdsaktive.
Generalforsamlingen stemte for bestyrelsens forslag efter en del diskussion, der mundede ud i at SJVT nedlægges som det kendes i dag, men der vil blive arbejdet på at der i stedet oprettes et arbejdsfællesskab. Der vil således ikke fremover blive kørt veterantog, men der vil være en arbejdsgruppe der arbejder med at vedligeholde jernbanemateriel.
Der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling inden tre måneder.

Fra facebook.

fvm 2024-02-27