Stationen i Rødvig flytter

I forbindelse med sporfornyelsen af Østbanen flyttes den nuværende Rødvig Station ca. 700 meter mod nord, og placeres i stedet i byens nordlige del ved Vemmetoftevej.

Vil du nå at opleve en tur med toget helt ned til Østersøens kyst, og se den gamle stationsbygning, der blev bygget i 1879, så skal du skynde dig. Sidste tog på den gamle station bliver den 29. februar, idet sporfornyelse af strækningen mellem Hårlev og Rødvig indledes dagen efter den 1. marts.

Allerede i 1980 var der planer om at flytte stationen, men det er først nu planen bliver gennemført. Borgerne i Rødvig har længe ønsket jernbaneoverkørslerne ved Vemmetoftevej og Rødvig Hovedgade nedlagt, og undgå fire spærringer af hver ca. 2 minutters varighed i hver time.

Sporterræn ved den gamle stationsbygning fjernes og det er planen at der skal etableres et grøn område på stedet. Mere om flytningen af Rødvig Station kan læses i Jernbanen nr. 1/2024, som udsendes i løbet af uge 9-10.

Redigeret af og foto af Tommy O. Jensen. 

fvm 2024-02-20