Med hensyn til eventuel arv og testamente til fordel for DJK, er der nogen overvejelser, det er vigtigt at gøre sig i tide.

Det er sådan at Dansk Jernbane-Klub er godkendt efter Ligningsloven §8A, det vil sige at DJK som almennyttig forening ikke skal svare boafgift (tidl. arveafgift) til staten.

Har man ingen arvinger, så vil ens arv tilfalde Staten, medmindre man i et testamente beskriver, hvem man ønsker skal betænkes. Det kan være DJK eller andre almennyttige eller velgørende foreninger, som ikke skal svare boafgift, hvorfor hele arven går ubeskåret til foreningen fremfor Staten.

Har man arvinger, men samtidig ønsker at betænke en almennyttig forening såsom DJK, kan man samtidig betænke velgørenhed og ens arvinger ved en særlig løsning, hvor en eller flere velgørende foreninger arver 30% af formuen på betingelse af, at foreningen betaler boafgiften for de øvrige arvinger, de øvrige arvinger modtager så 70% af boet uden at skulle betale afgifter.

Da velgørende foreninger ikke selv skal betale boafgifter af arv betyder det, at de øvrige arvinger får lidt mere i arv, samtidig med at der bliver et beløb til den eller de almennyttige foreninger såsom DJK.

Da det er noget kompliceret, er det vigtig, at testamentet udarbejdes af en advokat, der har speciale i arv og testamente. DJK kan eventuelt hjælpe med at anvise en sådan advokat.

Læs mere her : Link til det gode testamente