Søndag den 24. september 2023 afholdtes Hovedbestyrelsen møde i klubhuset i Herlev. Her følger et kort sammendrag af de mest interessante emner, der blev drøftet.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget (FU) består af syv medlemmer fra Hovedbestyrelsen, og varetager de mere driftsprægede opgaver i DJK, og forbereder sagsfremstillinger til Hovedbestyrelsens fire årlige møder. FU mødes som udgangspunkt hver måned i Herlev, og drøfter indkomne henvendelser, materiel- og byggesager, og ikke mindst følger op på DJK’s økonomi.

For at have føling med hvad der rør sig i de enkelte baneforeninger, afholdes et par gange årligt FU-møde ude hos én af Baneforeningerne. Den 12. juni blev FU-mødet holdt hos Blovstrødbanen, hvor det kunne konstateres at den lille baneforening er ved godt mod og lever en stille og rolig tilværelse. Bl.a. hørte FU nærmere om de arrangementer Blovstrødbanen var optaget af, og hvilke fremtidsplaner der er. Et af de triste oplysninger var, at et af de flittige medlemmer Klingenberg er gået bort. Klingenberg har gjort meget for Blovstrødbanen gennem tiden.

Næste FU-møde ”ude” planlægges afholdt hos VTV i Bramming den 21. oktober, hvor baneforeningens udfordringer med fremtidige aktiviteter, som følge af Signalprogrammets udrulning, skal drøftes. VTV står nemlig i det problem fra 2024/2025, at ikke længere kunne køre på de strækninger, de tidligere har haft kørsler på: Esbjerg-Lunderskov og Tønderbanen. Også emnet om medlemskab af DJK vil blive vendt.

IT-nedbrud i DJK

DJK’s IT-leverandør AZERO har desværre i august haft et nedbrud på deres servere som følge af et hackerangreb. Nedbruddet har haft den kedelige konsekvens, at de data som lå på serverne er gået tabt, da hackerne kræver en meget stor løsesum for at gøre data tilgængelig igen. De tabte data er primært e-mails samt artikeldatabasen.

Nedbruddet har medført, at en række henvendelser fra medlemmer er forsvundet, og har desuden lagt beslag på mange arbejdstimer med at få genskabt tabt data. Heldigvis råder DJK over nogle lokale servere til brug for opbevaring af billeder, bøger, regnskaber mm, som ikke er koblet fast op internettet. Som sikkerhed i tilfælde af hackerangreb, brand, tyveri eller lignende køres der ugentlig en backup på en ekstern harddisk, som opbevares på et eksternt sted. Denne forsigtighedsstrategi har vist sig at være guld være, efter hackerangrebet hos AZERO.

DJK har efterfølgende besluttet at finde en ny IT-leverandør, da AZERO ikke har levet op til de normale standarder for IT-sikkerhed. Så der er stadig en del arbejde med at få rette op på IT-systemet.

 Regnskabsstatus 2022-23 og budget 2023-24

Et fast punkt på Hovedbestyrelsens dagsorden er gennemgang af foreningens økonomiske status.

DJK’s kasserer Svend Korsgaard gennemgik de enkelte driftsregnskaber – dem er der nemlig flere af i DJK. Større afvigelser og ændringer blev vendt, ofte er der en god forklaring på, hvorfor budgetposten ikke helt holder.

Selvom det kan lyde lidt kedeligt, giver det en god indsigt i foreningens økonomi, og hvor det er muligt at reducere omkostninger eller få mere ud af midlerne. Fremfor alt har det medført, at der er kommet betydelig mere styr på DJK’s økonomi, så vi er på forkant med udfordringer.

Et af de store udfordringer er det vigende medlemstal, som falder hvert år. I regnskabsåret 2022-23 lykkedes det kun at kun få ca. 40 nye medlemmer i forhold til ca. 100 tidligere år. Denne udvikling skal vendes, og ofte diskuteres der initiativer på mødet, om hvordan vi får flere til at blive medlem af DJK.

En anden indtægtskilde er f.eks. ordningen med energiselskabet OK, hvor det er muligt at støtte DJK økonomisk, når der f.eks. tankes brændstof på en OK-tankstation, eller købes el og gas. Der er stadig for få der bruger denne mulighed, og der burde være plads til flere midler denne vej. Sidste år gav det ca. 3.000 kr. i støtte – til sammenligning er det ikke unormalt at en lokal fodboldforening kan få en støtte på op til 50.000 kr. om året. OK-støtten havner i øvrigt i DJK Fonden, som udloddes hvert andet år til projekter i baneforeningerne.

Generalforsamling 2024

Næste DJK-generalforsamling finder sted den søndag den 24. marts 2024 omkring Aarhus, og der skal findes kandidater til hovedbestyrelsen, da flere ikke ønsker at genopstille. Lederen i Jernbanen nr. 5 opfordrer medlemmer til at lade sig opstille, så det kan være til at skabe fornyelse i klubben.  

Indtil videre er der ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen, som annonceres i den kommende udgave af M-bladet.

Materielsager

En række materielbytte aftaler er kommet i stand med Danmarks Jernbanemuseum, og blevet underskrevet af begge partere. Konkret er de tale om bytte af personvognen DSB Litra CU 4160 for Triangelmotorvognen DSB Litra ME 35, samt salg af skinnebussen VLTJ SM 16 til Danmarks Jernbanemuseum.

Danmarks Jernbanemuseum har udbudt flere køretøjer til salg/overtagelse, og DJK’s baneforeninger har også fået tilbuddet.

Det drejer sig bl.a. om to fladvogne (DSB Litra TD 8533 og TD 8550), damplokomotiv DSB Litra D 802. Hovedbestyrelsen drøftede mulighederne for anvendelse af køretøjerne, men måtte også konstatere at der ikke var ressourcer og midler til at restaurere dem. Det blev derfor et ”nej tak” fra DJK’s side.

Personvogn SNNB MP 2 og Banedanmark motortrolje 207 var også med i udbuddet, og her meldte Gedser Remise ud, at de har interesse i MP 2.

Vestsjællands Veterantog vil gerne overtage motortrolje 207. Hovedforeningen gav tilsagn om medfinansiering på ca. 25.000 kr. til køb af troljen, mens VSVT afholder de resterende udgifter.

Koordinering af materieltransporter vendes også i hovedbestyrelsen, for efterhånden er det kun muligt at gennemføre på landevej og det er meget dyrt. Derfor gælder det om så vidt muligt at have ”læs” med i begge retninger. Konkret er der planer om at flytte OKMJ BE 12 fra Maribo til Mariager, en trolje fra Roskilde til Mariager, og personvognen SB F3 fra Aalborg til Gedser. En lille arbejdsgruppe blev nedsat til at kigge på en løsning.

 Kommende møder

Næste hovedbestyrelsesmøde planlægges afholdt søndag den 11. februar 2024 i Herlev.

 

Newsflash

Passagererne kan forvente at køre med IC5 i 2027

Pressemeddelse fra DSB om forsinkelse af IC 5

fvm 2023-12-01


 

Fra første weekend i december sætter DOT en 12-timers billet til salg

Nu kan kunderne frit rejse indenfor ét takstområde for 50 kroner på lørdage og søndage de kommende tre måneder.

Det er det det tilbud, DSB sammen med DOT tilbyder kunderne i den kollektive trafik. Rejsen gælder hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn i weekenderne de kommende tre måneder.

Med den nye 12-timers billet er der altså frit lejde til at rejse, lige så tosset man vil i alle weekender de kommende tre måneder. Desuden kan man tage to børn under 12 år med gratis på billetten.

Detaljer om billetten
Sjælland og øerne er inddelt i tre områder. 12-timersbilletten gælder for et område ad gangen. Hvis turen går gennem to eller alle tre områder, så kan billetterne kombineres. På den måde kan man samlet rejse på tværs af hele DOT’s område for 150 kroner. Med både busser, tog og metro.

Lad os tage et eksempel: Hvis du bor i Ringsted og skal til julemarked i Helsingør og herefter til julefrokost på Frederiksberg, så kan alle rejser klares for 100 kroner. Det kan den, fordi rejsen kun foregår i to områder.

Bliver solgt i DOT-billetter appen
12-timers billetten bliver solgt i DOT Billetter app. Den kan købes i ugen op til den weekend, der skal rejses, Med undtagelse af den allerførste, hvor salget begynder i DOT Billetter-appen fredag den 1. december.

Tilbuddet gælder for alle weekender i perioden fra lørdag den 2. december til og med søndag den 25. februar 2024.

Sådan fungerer 12-timers billetten:

 • kan købes i DOT Billetter-appen for 50 kr.
 • gælder til rejser med starttidspunkt på lørdage fra kl. 00.00 og til søndage kl. 23.59.
 • er gyldig i 12 timer fra starttidspunktet
 • giver adgang til rejser med bus, tog og metro på hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn
 • er gyldig til den af de tre sjællandske zoneområder – syd, vest og øst, den er købt til.

toj/fvm 2023-11-30


 

Hadsund Peter kom med julemanden til Mariager

Julemanden kom sammen med 146 glade rejsende Mariager dem 19. november

Det er blevet en hyggelig tradition, at Veteranbanen bringer julemanden til Mariager, hvor den rødklædte person med det lange hvide skæg tænder byens juletræ på Torvet.

Foto: Asger Christiansen

Når julemanden, der jo er en ærværdig ældre herre, skal ankomme til den smukke og julepyntede lille fjordby, skal det naturligvis ske med maner. Og hvad er mere stilfuldt end at gøre sin entre i en 97 år gammel motorvogn, som er Danmarks næstældste køreklare motorvogn? – Nej vel? Det blev naturligvis gamle Hadsund-Peter, som stod for opgaven og løste den til den til ”ug”.

Veteranbanen havde inviteret på en gratis tur ud og hente julemanden, der bor i Lunddalen. ”Ikke færre end 146 forventningsfulde rejsende, hovedparten naturligvis børn, lykkedes at komme med gamle Hadsund-Peter. Vognen har 73 siddepladser + 8 klapsæder. Alt var i brug, og hvor der er hjerterum er der som bekendt også husrum. Desværre måtte vi efterlade omkring 30 rejsende på perronen i Mariager. Alt husrum var brugt op”, fortæller dagens togfører Kjeld Sørensen. ”Der var rigtig god stemning i motorvognen. Der var en sitren af forventning hos børnene.” På den lille perron ved trinbrættet i Lunddalen stor der ganske rigtigt en velklædt nobel herre i rød habit, med rød tophue med hvid kvast og sorte støvler klar til at komme til Mariager.
I år var det desværre heller ikke kanevejr, men det ødelagde dog ikke julemandens gode humør. Stort se alle børn i toget fik en rigtig dejlig krammer af den hyggelige rare mand
Ti minutter efter afgangen fra Lunddalen stod julemanden på perronen i Rosernes By, hvor omkring et halvt hundrede personer ventede på hans ankomst. Byens pony-vognmand ventede ligeledes med sit køretøj for at bringe hovedpersonen standsmæssigt det sidste stykke vej op til Torvet.
”Hadsund-Peter er naturligvis klar til igen at løse opgaven til næste jul,” fortæller togfører Kjeld Sørensen. ”Og kan man ikke vente et helt år på at få en tur med den sjove gamle motorvogn, skal man blot kigge forbi i sommermånederne, hvor Hadsund-Peter suser frem og tilbage mellem Mariager og Handest”, lover Kjeld Sørensen, der samtidig sender alle ønsket om en glædelig jul fra veteranbanen.

   Foto: Asger Christiansen

Juleveterantog i december 2023

Også i år er der mulighed for at køre veterantog op mod jul. 

Flere af køredagene nævnt nedenfor er allerede udsolgt

Nordsjællands veterantog

kører juletog lørdage og søndage fra den 25. november og indtil jul. Der køres til jul på Kronborg, jul i København, jul på Sporvejsmuseet, juletræsfest Flynderupgård, Julestue på Hammmermøllen, Jul i Helsignør, juletog til Roskilde.

Læs mere

Vestsjællands veterantog

Kører juletog mellem Gørslev Høng - Slagelse 25. og 26. november og 9. 10. december

Læs mere

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

Jul på Museet den 2. og 3. december

Læs mere

Hedeland Jernbane

Alle lørdage og søndage i december indtil jul er der kørsel med jernbanen

Læs mere

Maribo - Bandholm

Juletog den 2. december. Juletog fra Nakskov til Maribo og Bandholm

Læs mere

Limfjordsbanen

Kører juletog mellem Aalborg og Østhavnen og mellem Aalborg og Skørping alle søndage i december.

Læs mere

Sydjyllands veterantog

Kører juletog 10. december.

Læs mere

Veterantog Vest

Kører juletog mellem Esbjerg og Tønder søndag den 3. december og søndag den 10. december.

Læs mere 

Syd Fyenske Veteranbane

Kører juletog mellem Faaborg og Korint 9. og 10.december

Læs mere

Veteranbanen Bryrup Vrads

Kører juletog alle lørdage og søndage indtil jul i december

Læs mere

fvm 2023-11-07


 

Nyt overhalingsspor ved Kalvebod

Link til pressemeddelse fra Trafikminsiteriet

fvm 2023-11-01


 

Nyt liv på Viborg Banegård

Læs artiklen på tvmv

fvm 2023-10-31


 

Generalforsamling i DJK Midtjylland den 9. november

Torsdag den 9. november 2023 kl. 19:00 - Ordinær generalforsamling i Århus

Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassererens beretning.
 5. Valg til bestyrelsen.
 6. Valg til suppleanter for bestyrelsen.
 7. Indkommende forslag.
 8. Eventuelt.

Efterfølgende vil Ole-Chr. M. Plum holde et foredrag omkring fremtidens tog drevet af brint og batterier.

Arrangementet finder sted på følgende adresse:

Folkestedet, lokale 0.3

Carl Blochs Gade 28

8000 Aarhus C.

Formanden har ordet

Nu har jeg haft posten som formand for DJK Midtjylland i snart et års tid. Jeg må desværre erkende, at det kniber med, at finde den fornødne tid til at løse denne opgave. Det er derfor mit håb, at vi kan finde en afløser inden for en overskuelig årrække. Det har egentlig ikke været min plan, at jeg skulle have formandsposten, men trådte til for, at sikre afdelingens fortsatte virke.

Hvis der skulle være nogle af jer som kunne tænke jer en plads i bestyrelsen for DJK Midtjylland er i velkommen til at kontakte mig omkring indholdet af opgaven, da vi generelt godt kunne bruge nogle friske kræfter i bestyrelsen. Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

fvm 2023-10-29


 

Alt for få passagerer på togstrækning

Der er alt for få passagerer på togstrækningen mellem Aalborg og Aalborg Lufthavn.

Læs artikel fra TV 2 nord.

fvm 2023-10-27


 

Det sejler fuldstændigt for DSB

Vi har modtaget kopi af læserbrev fra Glenn Olesen om DSB's trafik mellem København og Hamburg.
Glenn har været udsat for DSB ulyksaligheder som det fremgår af læserbrev.
 
 
Efterfølgende har Glenn sporadisk fulgt situationen via Din Station/Padborg: https://mit-tog.dk/da/departures/PA/
 
 
Dette viser at DSB har haft problemer med driften af EB med IC1 vogne ikke har været nemt.
Så sent som 17/10 2023 var det igen tre sæt IC3 der måtte tage en tur til og fra Hamburg Hbf. Årsagen er uvis.
 
Stamkunde hos DSB, DB & SBB
Glenn Olesen, 2000 Frederiksberg

"Grisen" fylder fyrre og er faktisk færdig: De får lidt kærlighed, så de kan holde lidt længere

Link til artikel fra Folkebladet Lemvig 

fvm 2023-10-17