Kommende møder:

21/5-2022: Møde i Kontaktgruppen.

Generalforsamling i DJK

Indkaldelse til 62. ordinære generalforsamling i Dansk Jernbane-Klub 
Søndag den 22. maj 2022 - kl. 13 

Generalforsamlingen afholdes på Djurslands Jernbanemuseum, Museumsvej 2, 8550 Ryomgård

Dagsorden:
1.   Valg af dirigent og tre stemmetællere.
2.   Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og oplysning om planerne for det kommende år.
3.   Godkendelse af det reviderede regnskab for regnskabsåret 2020/21
4.   Fastsættelse af kontingent og evt. optagelsesgebyr for 2023
5.   Indkomne forslag.
6.   Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen samt revisorer og revisorsuppleanter.
7.   Eventuelt.


Afholdte møder
Referater fra Hovedbestyrelsesmøder

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 10. april 2022

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 9. januar 2022

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 19. september 2021